top of page

צילומי שקיעה 

בצילומי שקיעה ניפגש כשעה לפני השקיעה.

זה יכול להיות בים, בחורשה בשדה או בכל מקום בטבע.

נתחיל בצילומי משפחה כדי לתת לילדים להשתחרר ולהרגיש בנוח ואז לקראת השקיעה עצמה נצלם את הילדים צילומי שקיעה קסומים. 

bottom of page