top of page

צילומי פיות  

צילומי פיות זה סשן מתוק בו אני מלבישה ומאבזרת את הילדים והופכת אותם לפיות קסומות.

השילוב של הפיות עם הטבע משגע ומתאים לילדים מהשלב בו הם יכולים לשבת באופן עצמאי.

bottom of page